Blessed be: Den nye abortloven er et PR stunt

Påstand: Den nye abortloven vil, dersom den blir gjennomført, tvinge kvinner til å føde syke barn, pleie det hjemme til 66% lønn, i maks fem år før familien tvinges til å sende det på institusjon. 

Da jeg hørte om KrF sitt krav om ny abortlov så måtte jeg nesten le litt, vi har da kommet lenger i verden enn som så. Hva er dette for PR stunt? Har de blitt helt “Trump” og skal vinne velgere ved å være kontroversielle? For det er jo det Trump gjør, hersker ved å skape sterke og avvikende meninger på omstridte temaer. Det vinner man ofte velgere på, velgere som lener seg til et menneske som tør å stikke hodet frem, slik at de slipper å gjøre det selv.

Forslaget til ny abortlov er faktisk ikke gjennomførbart på grunn av alle de andre lovene Stortinget har vedtatt. Den angivelige lovendringen vil skape et byråkratiproblem, altså flere lover som stagger mot hverandre og sier ulike ting.

Javisst kan man diskutere om hva som har livets rett, men da er man nødt til å se og snakke om det store bildet. Og det er stort, tro meg.
I fjor kom det ny lov om pleiepenger. Foreldre som er hjemme med pleietrengende barn får etter første året kun 66% kompensasjon av lønn, og det kun i fem år. Pleiepenger gis kun til foreldre med pleietrengende barn under 18 år. Det vil si at for de foreldrene som ikke har råd til å leve på 66% lønn tvinges til å sende barn på institusjon før eller senere.
Staten skryter over den nye loven fordi den gir flere rett til pleiepenger, mens den i virkeligheten sparer staten for 75 millioner kroner og til syvende og sist går utover de langtidssyke barna. -Som KrF vil sette til verden.
Skal den nye abortloven tvinge kvinner til å føde syke barn, for så å pleie det i kanskje fem år, før det må sendes på institusjon? -En lovendring vil skape konsekvenser for utviklingshemmede som faller helt utenfor og døende barn som risikerer å dø alene. Jeg lurer på hva KrF har å si til det?
Aldri mer strikkepinner. Fortsatt sjølbestemt abort. Forsvar abort-loven demonstrasjon i Oslo, 1986. Karl Johansgate.
Foto: © Mimsy Møller / Samfoto

I dag sier paragraf 2c:

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

En mulig løsning på KrF-kravet er, etter det vi leser i avisene, å omformulere den til en ny paragraf som vil basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

I Norge har vi ingen tilgjengelige muligheter til å finne ut om barnet er alvorlig sykt eller har genfeil før etter uke 12, da er samtidig fristen for selvbestemt abort ute.

Foreldrepar med kjente kromosomavvik eller spesielle arvelige sykdommer i familien og kvinner over 38 år tilbys fostervannsprøve eller morkakeprøve, svaret får de ofte etter at det har gått 12 uker. Skal disse da la være å få barn? Eller flere barn? Skal ikke disse foreldrene, som allerede har vann over hodet med å pleie et allerede sykt barn, til 66% lønn, få muligheten til å få et friskt barn?

Les gjerne denne: 

Ikke tving meg til å føde flere syke barn 

En enkel blodprøve – NIPT kan stille fosterdiagnostikk tidlig i svangerskapetuten risiko for spontanabort og testen er faktisk godkjent i Norge. Men, blodprøven gis bare til noen få kvalifiserte og ikke til de som er nevnt ovenfor, fordi lovverket gjør at leger ikke kan ta blodprøven uten å bryte en annen lov. Lovverket overlapper med regler og det er faktisk fengselsstraff for å ta den blodprøven og sende den til et laboratorium, selv om testen er godkjent i seg selv. Gratulerer med det, kjære byråkrati.

En endring i abortloven stopper desverre ikke her; hva om en ung jente blir voldtatt av sin egen far, eller hvem som helst, og ikke oppdager at hun er gravid før etter 12 uke? Skal hun da tvinges til å bære frem barnet?

Abortloven, kjempet for siden 1913. Gjennomslag først i 1964, men kvinners rett for selvbestemt abort kom først i 1978. Vi har altså brukt 65 år på å få de rettighetene, bare nevner det. En endring i abortloven vil være et stort skritt tilbake i tid. Det vil skape abortturisme og i verste fall strikkepinneaborter.
Hittil har jeg ikke sett ett eneste argument som forsvarer en endring i den gjeldende loven, annet enn bibelsk tolkning fra KrF sin side.
Da er det lett å stille seg undrende til hvordan de har tenkt å løse alle de problemene en lovendring vil skape. Da er det også veldig lett å tolke dette som ikke noe annet enn et PR stunt og ren markedsføringskampanje.
Skal det virkelig kunne brukes menneskeliv som forhandlingskort for å komme i regjering?
Eller skal vi virkelig gå mot et samfunn som blir styrt av forskrudde og maktsøkende fundamentalister som behandler kvinner som statens eiendom? Jeg lurer på om jeg har sett det et sted før..

Blessed be the fruit. May the lord open.

JA TIL KVINNERS RETT TIL Å BESTEMME OVER EGEN KROPP!

21 Comments

 1. Det er synd at hverken du eller samfunnet ser verdien av disse barna som blir valgt bort. De får et stadig dårligere tilbud og tilbudt en liksom-inkludering i samfunnet. Allerede før de er født får de stemplet «ikke ønsket». Det er ikke en menneskerett å få barn. Hvis man er bærer av en genfeil, så skal man ikke ha rett til å ta flere aborter som et mål til å få et feilfritt barn. Sorteringssamfunnet er blitt en selvfølge. Alle som blir gravide kan i teorien få handikappede barn. Det kan skje under fødsel eller ved en ulykke. Vi tar da ikke livet av dem av den grunn. Når verdien av disse barna blir så liten, så vil samfunnet yte minimalt med hjelp. Mindre tilrettelegging og mindre hjelp til deres foreldre. Det handler om ressurser, der verdien av et liv blir målt i kroner og ører. Noen får medisiner, andre ikke.
  Bruk heller stemmen din Marna, sånn at disse barna som virkelig trenger det, kan få hjelp.
  Så lenge det ufødte barnet blir stemplet som «verdiløst» av samfunnet og deres mødre, vil det dessverre gå ut over de som allerede er født og trenger all den hjelp de kan få for å leve et noenlunde normalt og godt liv.
  Ingen har garanti på å få friske barn.

  1. komikerfrue

   Det som er synd er at denne saken settes på spissen til at det handler om menneskets verdi og sorteringssamfunn. Vi vil alltid ha ulike barn som blir født og de skal være hjertelig velkommen alle sammen og de som trenger det skal bli tatt vare på på en god og omsorgsfull måte.
   KrF bare slenger dette forslaget på bordet uten å presentere en plan for følgene. De bruker det som et kort i et spill og spiller på moral og menneskeverdi.
   Om KrF hadde ment dette forslaget bokstavelig så hadde de samtidig lagt til rette for at alle syke barn skal få mulighet til å for eksempel kunne bli pleid hjemme av egne foreldre, på en verdig måte, men det er desverre ikke tilfelle slik det er i dag.
   Om det er noe jeg bruker stemmen min til så er det å sloss for barns rettigheter. Denne saken handler ikke om sorteringssamfunn. Den handler om så mye mye mer.

  2. Dette handler virkelig ikke om å «ikke se verdien». Det handler om at den enkelte må få lov til å ta det personlige valget om de ønsker å sette et sykt barn til verden. Om man har økonomisk eller fysisk kapasitet til å ta seg av er sykt barn. Jeg personlig tror ikke at jeg hadde ønsket et sykt barn. I den situasjonen jeg er i idag, som ung deltidsansatt som i tillegg studerer vet jeg ikke om jeg eksempelvis kunne tatt meg av et multihandikappet barn. Men jeg hadde kanskje klart å tatt meg av et friskt barn. Det er uansett et personlig valg og handler på ingen måte om at ikke alle er like mye verdt! Og nei – ingen har en garanti om å få et friskt barn. Men bør man ikke få ta valget om å ikke sette et sykt barn til verden?

   1. komikerfrue

    Sånn loven er i dag så har vi faktisk ikke “rett” til senabort, det er fremdeles en nemd som skal avgjøre og dermed forebygge selektering. Når det er sagt så er det utrolig hva vi mennesker klarer <3

 2. Godt skrevet, Marna! Det er jammen bra at noen tørr å si fra i denne saken. Dette er IKKE greit!

 3. Det er viktig at vi engasjerer oss. De som står overfor det vanskelige valget mellom liv eller død for sitt ufødte barn får bare høre om alle ulempene. De blir forespeilet et liv som de fleste ikke ønsker seg. Men livet med et funksjonshemmet barn trenger ikke å bli vanskelig hvis myndighetene hadde lagt til rette for dette. Når noen får kreft, så får de et «pakkeforløp» for hele behandlingen sin. Hvorfor kan ikke det samme gjelde forskjellige typer syndromer og genfeil? Foreldre må i mange tilfeller selv finne ut av hva de har rett på og kan få hjelp til. Noen får god hjelp og andre ikke. De aller fleste av disse barna og deres foreldre trenger akkurat det samme. Men de må fremdeles i 2018 finne ut av dette selv. Samfunnet ønsker ikke kostnaden og forespeiler derfor foreldrene et begredelig liv, slik at de fleste velger abort. I mange tilfeller så kunne valget blitt mye enklere vet at legene forholdt seg nøytrale og opplyste mer om hvilke muligheter som tross alt finnes. Selv om myndighetene vil at vi skal føde flere barn, så aborteres tusenvis av friske barn hvert år. Mange av disse barna kunne vært berget ved at tilbudet til disse mødrene kunne vært bedre. Vi lever i en syk verden der alle skal være perfekte og vi skal kun få barn når det passer oss. Når vi endelig har bestemt oss for å få barn, så får vi det ikke til fordi vi har ventet for lenge. Samfunnet har vel kanskje blitt sånn ettersom de aller fleste setter seg selv først?

  1. Så lenge det har vært liv på denne jorda, så har naturen gått sin gang. Før forskning og fancy medisin, døde disse syke barna, fordi sånn er naturen!
   Så mener du virkelig det, at i steden for at foreldrene skal få bestemme hva som er rett for dem og dems omstendigheter, så skal de tvinges til å få det syke barnet?
   Og hvis ja; tenker du da så kort, at det kun gjelder “bagateller”?
   For hvis du virkelig mener ja, så bør du virkelig ta en runde med deg selv og hjertet ditt!!
   Hvis du mener det er mer rett å tvinge foreldre til å få et ordentlig sykt barn, som kjemper og PINES for hvert eneste åndedrag (!!), før det da eventuelt dør etter en viss tid med kun kamp, smerte og lidelser…
   Da er du faktisk hjerterå.
   Eller ufattelig trangsynt og korttenkt. Det er faktisk snakk om mye mer enn hareskår og downs.
   Ta deg sammen!

 4. Kjempegodt skrevet og jeg er helt enig med deg, Marna.

 5. Jeg “foreslår” at vi forbyr å føde barn i Norge. Da kan vi spare masse penger. Vi trenger ikke barnehager eller skoler. Vi kan i stedet importere ferdig utdannede mennesker. Når vi blir uproduktive (les: når pensjonsalderen) eller får sykdommer som ikke er forenelig med vanlig arbeidsliv, så eksporterer vi ut disse til oppholdssteder i ett fattig land med billig arbeidskraft.
  Da kan vi også spare utgifter til sykehjem, hjemmetjenester osv.
  At ikke de politiske sparegrisene har tenkt på dette før, fatter jeg ikke. Men det er mulig de tross alt er i familie med noen som faller inn under en eller flere av disse kategoriene, eller befinner seg midlertidig i en slik kategori selv, men bare vent…

 6. Flott og viktig innlegg!

 7. Praised be

 8. Ingrid Fevang

  Tusen takk for et fint, informativt, saklig og empatisk innlegg, Marna. ♥️

 9. Karoline

  Å bestemme over egen kropp skal være en selvfølge. Blir trist og utmattet av det der.. uff.

 10. Veldig bra Marna støtter dette innlegget.

 11. Fantastisk bra blogginnlegg!!

 12. Tusen takk for at du også tar opp pleiepengesaken. Du vet sikkert at det skal avgjøres litt mulige endringer der nå snart, og det trengs masse oppmerksomhet på det hvis politikerne skal presses nok til å innse hva de gjorde feil i fjor med endringene da. Mottar selv pleiepenger nå, og ser hvor langt ute å kjøre regjeringen er. De mener kommunene bør ordne med omsorgslønn til foreldre som tar vare på bare over lengre tid, men omsorgslønn er ikke lovfestet med timesatser, så en del kommuner setter timelønn på 50.- når de lønner foreldre. Her er det ingen regulering fra storinget så kommunene kan og gi null omsorgslønn. Det er dette foreldre har å søke på når pleiepengene er tomme, og regjeringen viser null plan om å gjøre noe med retningslinjer for omsorgslønn. Forstå den den som kan

 13. Så bra skrevet! Tusen takk for at du tar dette opp og sier i fra!! Så enig

 14. Så fantastisk at du tar opp denne saken! Vi trenger at influensere bruker stemmen sin i stunder som dette!!

 15. Drittlei av å høre alle «influencernes» stemme i denne saken. Det finnes ingen ny lov pr i dag, 2c er p.t IKKE endret, og det er unødvendig å flekke tenner mot noe som enda ikke har skjedd. Hva ønsker man å oppnå med et sånt innlegg?

 16. Det jeg synes er så trist i denne sammenheng er at et av de viktigste argumentene i abortdebatten er at kvinnen skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Jeg blir rett og slett kvalm av å høre hvor egoistiske kvinner er. Så barnets rett over eget liv teller ikke?? Hvordan kan vi bestemme hva som er et verdig liv for en annen? Men bare fordi barnet ikke har mulighet til å forsvare seg selv og kjempe for sitt eget liv, så skal det være legalt å drepe det. Har vi rett til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø? En ting er når man bærer på et alvorlig sykt barn, da er det lett å komme med «gode argumenter» for å ta abort. Men de fleste aborter taes vel på friske fostre. Så å bruke alvorlig syke barn til å kjempe for rettigheter til å få ta abort er kynisk. Sannheten er vel rett og slett at det viktigste for disse kvinnene er retten til å bestemme over egen kropp. Hva med alle gangene det ikke passet å få et barn pga dårlig økonomi, alene om omsorgen, studier som ikke er ferdige, eller rett og slett bare fordi det ikke passet med et barn akkurat da. Da er det fortsatt retten til kvinners egen kropp som gjelder. Hvis man har satt seg selv i denne situasjonen får man ta konsekvensene av det. Dette gjelder alle situasjoner i livet. Men tydligvis ikke når det gjelder kvinners rett til å bestemme over egen kropp, da kan man til og med gå over lik. Hvordan kan man vite hvor sykt et barn vil være når det blir født. Jeg kjenner selv en familie som ble sterkt anbefalt å ta abort da de mistenkte at barnet var alvorlig sykt. Innvollene var på utsiden av kroppen. Tross sterkt press fra leger valgte den beholde barnet. Etter noen operasjoner var barnet like velfungerende som friske barn. Det er ingen ting i verden som kan unnskylde å ta livet av et annet menneske.

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *